Wanneer u als bedrijf aan de slag gaat met duurzaam ondernemen, dan is het reduceren van uw CO2-uitstoot een belangrijke doelstelling. De manier om dit te doen is aan de hand van het Green House Gas Protocol, de internationale standaard voor het kwantificeren van broeikasgassen. Hierin is de uitstoot in 3 scopes onderverdeeld. In dit nieuwsbericht gaan we in op de 3 scopes en zoomen we in hoe e-Positive u kunt helpen bij het monitoren en reduceren van uw CO2-uitstoot.

CO2-uitstoot berekenen aan de hand van emissiefactoren

Voor het monitoren van de CO2-uitstoot wordt gebruik gemaakt van emissiefactoren. Dit zijn kengetallen die duiden hoeveel CO2-uitstoot bepaalde bedrijfsactiviteiten produceren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van drie verschillende kengetallen. Well to Tank (WTT) getallen zijn de emissies in de voorketen van de bedrijfsactiviteit, Tank to Wheel (TTW) getallen zijn de directe emissies van de bedrijfsactiviteit zelf en Well to Wheel (WTW) getallen zijn de twee voorgaande getallen bij elkaar opgeteld en representeert dus de CO2-uitstoot van de algehele bedrijfsactiviteit.

Wat houden scope 1, 2 en 3 in?

Naast de emissiefactoren wordt ook gebruik gemaakt van verschillende scopes om de uitstoot van een bedrijf te bepalen. Scope 1 is hierbij de directe CO2-uitstoot veroorzaakt door de organisatie zelf, zoals gasverbruik en brandstofverbruik van voertuigen in eigendom of die geleased worden. Scope 2 is uitstoot die niet direct in beheer is van de organisatie, maar bijvoorbeeld ingekocht wordt. Denk hier bijvoorbeeld aan aangekochte energie. In scope 3 zitten de emissies die niet in beheer zijn van de organisatie of ingekocht worden. Denk hier bijvoorbeeld aan uitbestede activiteiten of woon-werkverkeer van het personeel.

Rapporteren over en het verminderen van de CO2-footprint

Om te voldoen aan het GHG-protocol moeten bedrijven in ieder geval rapporteren en verantwoording afleggen over scope 1 en scope 2. Scope 3 is hierbij niet verplicht, echter voor een zo geloofwaardig mogelijke duurzaamheidsaanpak is het wel raadzaam om ook hier over te rapporteren.

Naast het vervaardigen van energielabels voor bedrijfspanden en kantoren, kan e-Positive u ook ondersteunen bij het rapporteren over en het verminderen van uw CO2-footprint. Dit, mede door een nauwe samenwerking met Aestate. Gezamenlijk is alle kennis in huis om u adequaat te adviseren, te monitoren en te rapporteren over uw CO2-uitstoot. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een duurzaamheidsdashboard. Interesse of vragen? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

Hans Koningen

Directeur/adviseur

06-12467932

Adviseur Hans Koningen | e-Positive