Onder utiliteitsbouw vallen gebouwen die niet primair bestemd zijn voor bewoning. U kunt hierbij denken aan kantoren, winkelpanden, horecagelegenheden, hotels en bedrijfspanden. Deze gebouwen spelen een belangrijke rol in onze samenleving en het is essentieel dat ze energie-efficiënt en duurzaam zijn. Een energielabel voor utiliteitsbouw biedt inzicht in de energieprestatie van het gebouw en geeft richting bij het verduurzamen ervan.

Snel een energielabel voor utiliteitsbouw

Bij e-Positive begrijpen we het belang van energie-efficiëntie en duurzaamheid in de utiliteitsbouw. Onze werkwijze voor het verkrijgen van een energielabel en het verduurzamen van utiliteitsbouw is gebaseerd op expertise en een grondige analyse. We proberen altijd op korte termijn langs te komen. Binnen 7 dagen na het bezoek van onze adviseur wordt bovendien het definitieve energielabel reeds afgegeven.

Ons proces begint met een grondige inspectie van het gebouw. Onze gecertificeerde energie prestatie adviseur verzamelt op locatie alle relevante gegevens over het gebouw. We kijken onder andere naar de isolatie, de verwarmings- en koelsystemen, ventilatie, verlichting en andere energieverbruikende elementen. De verzamelde informatie wordt in een softwareprogramma ingevoerd, welke vervolgens het energielabel berekend.

Daniël Koningen

Directeur/adviseur

06-24563664

Adviseur Daniël Koningen | e-Positive