Op 1 januari 2024 is de Corporate Sustainability Reporting Directive, ofwel CSRD, van de Europese Unie ingegaan. Deze richtlijn werd in november 2022 al aangekondigd door de EU, als deel van de Green Deal. Bedrijven worden hiermee steeds meer verplicht te rapporteren over hun impact op het milieu, met als doel om voor meer transparantie te zorgen over de duurzaamheidswerkzaamheden van bedrijven. Lees hier wat de CSRD inhoudt, voor wie deze richtlijn geldt en hoe e-Positive u kan bijstaan.

Wat houdt Corporate Sustainability Reporting Directive in?

In de Corporate Sustainability Reporting Directive worden bedrijven verplicht te rapporteren over zaken zoals hun CO2-uitstoot, de impact op de biodiversiteit en mogelijke mensenrechtenschendingen in de keten. Inhoudelijk betekent dit dat er op vier zaken gerapporteerd dient te worden:

  • Vanuit het dubbele-materialiteitsprincipe rapporteren over ontwikkelingen die mogelijke risico’s zijn voor het bedrijf, zoals grondstof schaarste en extreme weersomstandigheden, en over de ecologische en sociale impact van het bedrijf op mens en milieu;
  • Het meten van de doelstellingen op lange termijn op het gebied van duurzaamheid;
  • Rapporten over niet-financiële indicatoren zoals sociaal kapitaal;
  • Een externe accountantscontrole.

Voor wie gaat de CSRD gelden?

Op dit moment geldt de CSRD-richtlijn nog alleen voor beursgenoteerde bedrijven die aan twee van de drie volgende criteria voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers in dienst
  • Een omzet hoger dan 50 miljoen euro per jaar
  • Een balans hoger dan 25 miljoen euro

Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven die hieraan voldoen gaat de richtlijn overigens pas per 1 januari 2026 in. Dit wordt mogelijk een lichtere variant van de CSRD. In een later stadium zal de CSRD ook ingaan voor niet-beursgenoteerde MKB bedrijven die aan de voornoemde criteria voldoen. Het is zodoende voor deze bedrijven wel goed om je hier alvast op voor te bereiden. Voor kleinere mkb-bedrijven is er ook nog een kans dat er een vrijwillige versie van de CSRD gaat komen.

Voldoen aan de CSRD met e-Positive

Moet u dit jaar aan de CSRD voldoen? Maar heeft u niet de tijd en/of kennis om hiermee aan de slag te gaan, of wilt u zich alvast voorbereiden op de nieuwe richtlijn voor wanneer deze voor u in gaat? Dan kunt u bij e-Positive terecht. Naast het verzorgen van energielabels voor bedrijfspanden, kunnen wij namelijk ook de rapportage voor de CSRD-richtlijn uit handen nemen. Dit, door een nauwe samenwerking met parters zoals Aestate. Wilt u graag meer informatie? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Koningen

Directeur/adviseur

06-24563664

Adviseur Daniël Koningen | e-Positive